przetargi

Zapytanie ofertowe nr 01/LAM/18

8 stycznia 2018 (zaktualizowano: 12 stycznia 2018)

Zmianie ulega termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 01/LAM/18. 
Nowy termin składania ofert upływa dnia 16.01.2018 r.

Twin Media Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie szkoleń w zakresie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC na poziomie średniozaawansowanym (B) w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania: