Lęborska akademia młodych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


Masz 18-29 lat i mieszkasz w powiecie lęborskim?

Nie pracujesz ani nie kształcisz się w trybie stacjonarnym?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach Lęborskiej akademii młodych.

Możesz skorzystać z wybranej formy wsparcia:

  • bezpłatne doradztwo zawodowe;
  • bezpłatne szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe,
    ze zwrotem kosztów dojazdu;
  • staże zawodowe ze stypendium stażowym w wysokości około 1390 zł netto (na rękę) miesięcznie, ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym i NWW oraz zwrotem kosztów dojazdu (maksymalna długość stażu: 6 miesięcy)

Uczestnicy mogą również uzyskać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie lęborskim, które nie pracująnie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu uzyskać można w biurze projektu w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku

Informacje i zgłoszenia

Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1
(Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości. 3 piętro)
tel. 796 005 035

Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu:

  • wrzesień 2016 – marzec 2018

Rekrutacja do projektu:

  • wrzesień-październik 2016
  • marzec 2017

Plan rekrutacji

Regulamin projektu

Cele Projektu

Celem projektu jest zaaktywizowanie biernych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 557 096,25 zł
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 469 520,72 zł

Zobacz też

Zobacz też podobne projekty unijne realizowane przez Twin Media i naszych partnerów