Lęborska akademia młodych 3

               

(GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU ORAZ REGULAMIN PROJEKTU U DOŁU STRONY)

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

AKTUALNOŚCI

01.05.2020 r.

Twin Media Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.05.2020 r. nastąpiła zmiana adresu biura projektu z ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork na ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, oraz został zlikwidowany punkt obsługi uczestników znajdujący się  Lęborku.

Mając powyższe na uwadze od dnia 01.05.2020 r. obowiązuje nowa wersja "Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn.
„Lęborska akademia młodych 3”, w której zaktualizowano adres biura projektu oraz nazwę Osi i Działania POWER, w ramach których jest realizowany projekt w związku ze zmianą SOOP POWER. 

Aktualna wersja regulaminu do pobrania poniżej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym Klientom i Współpracownikom życzenia wesołych, radosnych i spokojnych świąt w gronie najbliższych: rodziny, przyjaciół, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2020 . 

Prezes Zarządu i pracownicy Twin Media Sp. z o.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2019 r.

Twin Media Sp. z o.o. informuje, że w dniach 23-31.12.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w Bytowie oraz przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od dnia 02.01.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2019 r.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie "Lęborska akademia młodych 3" kilku osób pierwotnie do niego zakwalifikowanych w załączeniu poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA W WYNIKU REKRUTACJI DO PROJEKTU "LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH 3" - II  EDYCJA - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.08.2019

 

Twin Media w związku z zakończoną rekrutacją do projektu pn. "Lęborska akademia młodych 3" w ramach II edycji w załączeniu poniżej prezentuje listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób umieszczonych na liście rezerwowej. 

LISTA RANKINGOWA W WYNIKU REKRUTACJI DO PROJEKTU "LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH 3" - II  EDYCJA - POBIERZ

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu zostaną pisemnie poinformowane o wyniku przeprowadzonej rekrutacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.08.2019 r. 

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego i bytowskiego do wzięcia udziału w 2. rekrutacji do projektu „Lęborska akademia młodych 3”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu. 

Rekrutacja do projektu w terminie od 12 do 23 sierpnia 2019 r., (szczegóły w załączony planie rekrutacji; informujemy, że w dniach 15-16.08.2019 r. biuro projektu będzie nieczynne).

W ramach projektu można skorzystać:

 • z doradztwa zawodowego;
 • ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
 • z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym w wysokości 1033,70 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Bolesława Krzywoustego 1 i w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się poniżej, a także udzielają ich pracownicy biura dostępni pod nr tel. 796 000 054. Zapytanie nt. projektu można również składać za pośrednictwem poczty elektonicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

PLAN 2. EDYCJI REKRUTACJI (doc) - POBIERZ

PLAN 2. EDYCJI REKRUTACJI (pdf) - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.08.2019 r 

Twin Media Sp. z o.o. jako Beneficjent projektu "Lęborska akademia młodych 3" informuje, że z dniem 05.08.2019 r. została dokonana aktualizacja zapisów regulaminu w/w projektu. Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2019 r.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie "Lęborska akademia młodych 3" kilku osób pierwotnie do niego zakwalifikowanych w załączeniu poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA W WYNIKU REKRUTACJI DO PROJEKTU "LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH 3" - 1  EDYCJA - POBIERZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.04.2019 r. 

W związku z zakończeniem 1. edycji rekrutacji do projektu poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji projektu dla 20 uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w wyniku w/w rekrutacji:

KWIECIEŃ 2019

Indywidulane doradztwo i poradnictwo zawodowe

KWIECIEŃ – MAJ 2019

Grupowe poradnictwo zawodowe

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2019

Szkolenie umożliwiające uczestnikom projektu nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych

MAJ 2019 – GRUDZIEŃ 2019

Staże przyuczające do zawodu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.04.2019 r.

Twin Media w związku z zakończoną rekrutacją do projektu pn. "Lęborska akademia młodych 3" w ramach I edycji w załączeniu poniżej prezentuje listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób umieszczonych na liście rezerwowej. 

 

LISTA RANKINGOWA i REZERWOWA W WYNIKU REKRUTACJI DO PROJEKTU "LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH 3" - 1  EDYCJA - POBIERZ

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do projektu zostaną pisemnie poinformowane o wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2019 r.

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego i bytowskiego do udziału w projekcie „Lęborska akademia młodych 3”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu. 

Rekrutacja do projektu w terminie od 12 do 29 marca 2019 r., (szczegóły w załączony planie rekrutacji).

W ramach projektu można skorzystać:

 • z doradztwa zawodowego;
 • ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
 • z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym w wysokości 1017,40 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków.

Do projektu zapraszamy osoby bez pracy, nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat. W sumie ze wsparcia skorzystają min. 24 osoby. Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Bolesława Krzywoustego 1 i w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się poniżej, a także udzielają ich pracownicy biura dostępni pod nr tel. 796 000 054. Zapytanie nt. projektu można również składać za pośrednictwem poczty elektonicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

PLAN 1. EDYCJI REKRUTACJI (doc) - POBIERZ

PLAN 1. EDYCJI REKRUTACJI (pdf) - POBIERZ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o projekcie!

Masz 18-29 lat i mieszkasz w powiecie lęborskim lub bytowskim?

Nie pracujesz ani nie kształcisz się w trybie stacjonarnym?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach trzeciej edycji "Lęborskiej akademii młodych".

Możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

 • bezpłatne doradztwo zawodowe (skorzystają wszyscy uczestnicy projektu);
 • bezpłatne szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe (skorzysta min. 18 uczestników projektu, w tym 4 osoby z kursu prawa jazdy na kat. C lub D wraz  z kursem na przewóz rzeczy/osób), ze stypendium szkoleniowym - za każde 150 godzin szkolenia stypendium 1017,40 zł netto (na rękę)
 • staże zawodowe (dla min. 20 uczestników projektu max. 6 miesięcyze stypendium stażowym w wysokości 1017,40 zł netto (na rękę) miesięcznie.

Zwracamy koszty dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże zawodowe, a także poniesiony koszt opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 w trakcie szkolenia lub stażu. Uczestnicy szkoleń i staży otrzymają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a korzystający ze staży zawodowych dodatkowo ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie lęborskim lub bytowskim, które nie pracująnie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu uzyskać można w biurze projektu znajdującym się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Informacje:


Informacji telefonicznych udziela koordynator projektu dostępny pod nr tel. 796 000 054.

 

Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu:

 • styczeń 2019 – czerwiec 2020

Rekrutacja do projektu - kiedy możesz się zgłosić (dokładny termin wskazany zostanie w Aktualnościach):

 • I edycja rekrutacji: 18-29 marca 2019 r. 
 • sierpień/wrzesień 2019 - do wyczerpania wolnych miejsc .

 

Regulamin projektu:

 

Inne przydatne dokumenty:

 

Najważniejsze informacje nt. projektu:

Informacje ogólne:

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Twin Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Biuro projektu - ul. Zaułek Drozodowy 2, 77-100 Bytów.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

a. ma od 18 lat do 29 lat;

b. jest osobą bierną zawodowo ( osoba bez zatrudnienia nie będąca osobą bezrobotną ani osobą poszukującą pracy);

c. nie jest osobą pracującą ani osobą bezrobotną zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy;

d. należy do grupy NEET, tzn. osób w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki: nie pracują (tj. są bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki); nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);

e. w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w szkoleniach (tj. pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) finansowanych ze środków publicznych;

f. nie jest uczestnikiem innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz którego celem jest przywrócenie na rynek pracy;  

g. jest zdolna do udziału w projekcie, w tym udziału w szkoleniu zawodowym i/lub odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie;

h. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj.  

➢ osoby z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie), w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się ze wskazanej grupy; 

➢ osoby, które kształcą się stacjonarnie w trybie dziennym (osoby te interpretowane są jako osoby bez gotowości do podjęcia zatrudnienia) – opisane wykluczenie nie dotyczy osób, które zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki;

➢ imigrantów (osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy  i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski) i       reemigrantów –  obywatel polski, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub który przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci;

➢ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny - osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)                                                                                             

 i. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu lęborskiego lub bytowskiego;

j. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do punktu informacyjnego w Lęborku lub w Bytowie. 

 

Preferowaną grupą uczestników/czek projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są:

 1.     osoby bez doświadczenia zawodowego;
 2.     osoby z niższym wykształceniem;
 3.     osoby z niepełnosprawnością;
 4.     osoby mającą miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze miasta Bytów lub            Lębork.

W sumie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 24 mieszkańców/nek powiatu lęborskiego lub bytowskiego.

Formy wsparcia:

1. Indywidualizacja wsparcia i poradnictwo zawodowe dla wszystkich  uczestników projektu, w tym:

 1.     identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”.
 2.     poradnictwo zawodowe realizowane w dwóch formach:
 • indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu osobno (3 spotkania trwające 1 godzinę każde),
 • grupowo trwające 40 godzin (5 dni po 8 godzin) - w każdej grupie średnio po 6 osób;

2. Szkolenia zawodowe i egzaminy umożliwiające zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych:

 • W szkoleniach weźmie udział 18 uczestników projektu, u których zdiagnozowano konieczność uzyskania/podniesienia/zaktualizowania kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w tym co najmniej 4 osoby zostaną skierowane na kurs prawa jazdy kat. C lub D wraz z kursami kwalifikacyjnymi na przewóz osób/rzeczy wraz z egzaminami umożliwiającymi zdobycie kwalifikacji zawodowych;
 • Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji (przez 4 osoby) i kwalifikacji (14 osób) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika projektu efektów uczenia się w rozumieniu "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020"

3. Staże przyuczające do zawodu, w których weźmie udział  20 uczestników projektu:

 • Celem stażów będzie nabycie przez uczestników projektu umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu, do którego posiadają odpowiednie predyspozycje, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 • Uczestnicy wezmą udział w stażach po ewentualnych szkoleniach lub od razu po określeniu ścieżki zawodowej (ścieżka wsparcia w projekcie uzależniona od potrzeb uczestnika projektu oraz jego predyspozycji, umiejętności i wiedzy niezbędnej do zrealizowania stażu).
 • Staże będą realizowane w pierwszej kolejności w zawodach deficytowych powiatu lęborskiego lub bytowskiego wskazanych w Barometrze zawodów najbardziej aktualnym na dzień organizacji stażu lub jeżeli z identyfikacji potrzeb uczestnika mając na uwadze jego predyspozycje będzie wynikała konieczność zorganizowania stażu w innym niż wskazane wyżej zawodzie, Beneficjent zorganizuje staż w zawodzie zgodnie z wynikami diagnozy oraz na stanowisku i u pracodawcy deklarującego zatrudnienie na tym stanowisku po stażu oraz zgodnie z indywidualnym programem stanowiącym załącznik do umowy o staż uwzględniający predyspozycje, wykształcenie i potencjał uczestnika projektu.

4. Wsparcie uzupełniające udzielane w ramach projektu na rzecz uczestników projektu:

 • Uczestnikom projektu posiadającym miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której będzie realizowane doradztwo, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staż przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu na w/w formy wsparcia rozliczany zgodnie z zapisami Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Lęborska akademia młodych 3”
 • Uczestnikom projektu, którzy ponieśli koszty opieki nad dzieckiem/dziećmi w wieku do 7 lat w trakcie uczestniczenia w szkoleniu lub stażu będzie przysługiwać zwrot poniesionych kosztów opieki.
 • Beneficjent zapewni uczestnikom projektu materiały dydaktyczne, piśmiennicze, wyżywienie, ubrania ochronne, jeżeli będą one niezbędne do realizacji szkolenia.
 • W ramach projektu wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadą Gwarancji dla Młodzieży (tzn. w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu zostanie zapewniona uczestnikom wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu), oraz będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez uczestnika projektu.

 

Cel projektu

Celem projektu jest: przez 18 miesięcy zaktywizowanie min. 24 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego lub bytowskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania danego zawodu w wyniku udziału w stażach zawodowych. 

Planowane efekty projektu:

 • objęcie wsparciem w ramach projektu 24 osób biernych zawodowo (16 kobiet, 8 mężczyzn), nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu;
 • objęcie wsparciem 4 osób biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach lub z niepełnosprawnościami (3 kobiety, 1 mężczyzna);
 • objęcie wsparciem w formie staży zawodowych co najmniej 20 uczestników projektu (14 kobiet, 6 mężczyzn);
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania z wykorzystaniem aplikacji Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych dla 24 uczestników projektu (16 kobiet, 8 mężczyzn);
 • objęcie wsparciem w formie poradnictwa zawodowego co najmniej 24 uczestników projektu (16 kobiet, 8 mężczyzn);
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez 18 uczestników projektu;
 • nabycie kompetencji zawodowych przez 4 uczestników projektu;
 • podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu lub otwarcie działalności gospodarczej przez min. 39% uczestników projektu będących osobami z niepełnosprawnościami i/lub osobami o niskich kwalifikacjach;
 • podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu lub otwarcie działalności gospodarczej przez min. 54% uczestników projektu niebędących osobami z niepełnosprawnościami i/lub osobami o niskich kwalifikacjach;

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 418 061,22 zł.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 352 342,00 zł.