Lęborska akademia młodych 2

Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską

21.05.2018 r. REKRUTACJA W RAMACH DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU "LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH!!!

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 21.05 do 04.06.2018 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.03.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 13.03 do wyczerpania wolnych miejsc.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.02.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA!!!

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 13.02 do 26.02.2018 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Masz 18-29 lat i mieszkasz w powiecie lęborskim?

Nie pracujesz ani nie kształcisz się w trybie stacjonarnym?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach drugiej edycji Lęborskiej akademii młodych.

Możesz skorzystać z wybranej formy wsparcia:

  • bezpłatne doradztwo zawodowe;
  • bezpłatne szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe,
    ze stypendium szkoleniowym, ubezpieczeniem, i zwrotem kosztów dojazdu;
  • staże zawodowe ze stypendium stażowym w wysokości około 1000 zł netto (na rękę) miesięcznie, ubezpieczeniem i zwrotem kosztów dojazdu
    (maksymalna długość stażu: 7 miesięcy)

Zwracamy koszty dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże zawodowe. Uczestnicy szkoleń i staży otrzymają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a korzystający ze staży zawodowych dodatkowo ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie lęborskim, które nie pracująnie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu uzyskać można w biurze projektu w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku

Informacje i zgłoszenia

Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1
(Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM, 3 piętro)
tel. 796 005 035

Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu:

  • styczeń 2018 – czerwiec 2019

Rekrutacja do projektu:

  • styczeń - luty 2018,
  • lipiec - sierpień 2018 

Plan rekrutacji

Regulamin projektu

Cele Projektu

Celem projektu jest zaktywizowanie biernych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 445 164,87 zł.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 375 184,95 zł.

Zobacz też

Zobacz też podobne projekty unijne realizowane przez Twin Media i naszych partnerów