Lęborska akademia młodych 2

Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską

 

Aktualności!

25.03.2019 r. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Twin Media Sp. z o.o. informuje, że z dniem 25.03.2019 r. ostatecznie zakończyło rekrutację do projektu "Lęborska akademia młodych 2".

Osoby zainteresowane swoją aktywizacją zawodową zapraszamy do udziału w projekcie "Lęborska akademia młodych 3". Szczegóły nt. w/w projektu: http://twinmedia.pl/leborska-akademia-mlodych-3/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2019 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.2019 r.  - UWAGA! ROZSZERZENIE GRUPY DOCELOWEJ O MIESZKAŃCÓW POWIATU BYTOWSKIEGO

Od 21.03.2019 r. rusza zostaje wznowiona rekrutacja uzupełniającą do projektu. Informujemy, że w ramach projektu posiadamy 2 wolne miejsca.

W związku z powyższym Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego i bytowskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 21.03.2019 r. do wyczerpania wolnych miejsc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.01.2019 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.01.2019 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.12.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.07.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.07.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.06.2018 r. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  W RAMACH II EDYCJI!!!

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 06.06.2018 r. do wyczerpania wolnych miejsc.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.06.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH II EDYCJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2018 r. REKRUTACJA W RAMACH DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU "LĘBORSKA AKADEMIA MŁODYCH!!!

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 21.05 do 04.06.2018 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.04.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.03.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.03.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!!!

Znamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 13.03 do wyczerpania wolnych miejsc.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.02.2018 r. WYNIKI REKRUTACJI!!!

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska akademia młodych 2":

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA!!!

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 13.02 do 26.02.2018 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o projekcie!

Masz 18-29 lat i mieszkasz w powiecie lęborskim lub bytowskim?

Nie pracujesz ani nie kształcisz się w trybie stacjonarnym?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach drugiej edycji Lęborskiej akademii młodych.

Możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

 • bezpłatne doradztwo zawodowe (skorzystają wszyscy uczestnicy projektu);
 • bezpłatne szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (skorzysta min. 18 uczestników projektu),
  ze stypendium szkoleniowym, ubezpieczeniem, i zwrotem kosztów dojazdu;
 • staże zawodowe (skorzystają wszyscy uczestnicy projektu) ze stypendium stażowym w wysokości około 1000 zł netto (na rękę) miesięcznie, ubezpieczeniem i zwrotem kosztów dojazdu
  (od 3 do 12 m-cy)

Zwracamy koszty dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże zawodowe. Uczestnicy szkoleń i staży otrzymają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a korzystający ze staży zawodowych dodatkowo ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie lęborskim lub bytowskim, które nie pracująnie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu uzyskać można w biurze projektu znajdującym się w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku lub siedzibie Twin Media przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w Bytowie. 

Informacje i zgłoszenia

Zgłoszenia do projektu  można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub złożyć osobiście w punkcie informacyjnym znajdującym się w Lęborku, ul. Bolesława Krzywoustego 1 (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM, 3 piętro) lub siedzibie Benenficjenta przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w Bytowie. 

Informacje - Koordynator projektu nr tel. 796 005 035

Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu:

 • styczeń 2018 – czerwiec 2019

Rekrutacja do projektu - kiedy możesz się zgłosić (dokładny termin wskazany zostanie w Aktualnościach):

 • styczeń - luty 2018,
 • maj 2018 - do wyczerpania wolnych miejsc .

Plan rekrutacji (do pobrania)

Regulamin projektu (do pobrania)

Najważniejsze informacje zawarte w Regulaminie projektu:

Informacje ogólne:

Projekt „Lęborska akademia młodych 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Twin Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Celem projektu jest przez 18 miesięcy zaaktywizowanie 24 biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego i bytowskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w zawodach deficytowych powiatu lęborskiego lub bytowskiego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodów. W sumie w ramach projektu 18 osób weźmie udział w szkoleniach w zawodach deficytowych zgodnych z określonymi potrzebami uczestnika zakończonych egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych, a wszystkie osoby objęte udziałem w projekcie (tj. 24 osoby) będą uczestniczyć w stażach przyuczających do zawodu trwających, w zależności od zakresu stażu (min 3 max. 12 m-c).  

Biuro projektu - biuro, które znajduje się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Punkt informacyjny - biuro, które znajduje się w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lęborku mieszczącego się przy ul. Krzywoustego 1.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

 1.        ma od 18 lat do 29 lat;
 2.        jest bierna zawodowo, która planuje powrót/wejście na rynek pracy;
 3.        nie jest zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy;
 4.        należy do grupy NEET, tzn. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
 •  nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Osoby w tym studenci, którzy kształcą się w trybie niestacjonarnym (wieczorowym/zaocznym) mogą być uczestnikami projektu,
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 1.        w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brała udziału w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych;
 2.         ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu lęborskiego lub bytowskiego;
 3.        jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie;
 4.        dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do punktu informacyjnego w Lęborku.

Z udziału w projekcie wykluczone są:

 1.          młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy
   po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia
   po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
 2.          matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 3.           absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 4.          absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 5.          matki przebywające w domach samotnej matki,
 6.            osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 7.          osoby, które kształcą się stacjonarnie w trybie dziennym (osoby te interpretowane są jako osoby bez gotowości do podjęcia zatrudnienia). 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które równocześnie są uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich na rynek pracy, mające zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.

W przypadku kandydatów do projektu będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym, uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają definicję osoby bezrobotnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Udział w projekcie osób wskazanych w pkt 4 jest możliwy wyłącznie w celu udzielenia im wsparcia ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Preferowaną grupą uczestników/czek projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są:

 1.     osoby bez doświadczenia zawodowego;
 2.     osoby z niskim wykształceniem.

W sumie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 24 mieszkańców/nek powiatu lęborskiego i bytowskiego.

  

Formy wsparcia:

1. Indywidualizacja wsparcia i poradnictwo zawodowe dla wszystkich  uczestników projektu, w tym:

 1.     identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”.
 2.     poradnictwo zawodowe realizowane w dwóch formach:
 • indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu osobno (3 spotkania trwające 1 godzinę każde),
 • grupowo trwające 24 godziny (3 dni po 8 godzin) przy udziale 12 osób podzielonych na dwie grupy (po 6 osób w każdej z grup) uczestniczących w  projekcie w danej edycji.

2. Szkolenia zawodowe i egzaminy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych:

W szkoleniach weźmie udział  18 uczestników projektu, u których zdiagnozowano konieczność uzyskania/podniesienia/zaktualizowania kwalifikacji.

Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika projektu efektów uczenia się w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020.

3. Staże przyuczające do zawodu, w których weźmie udział  24 uczestników projektu:

Celem stażów będzie nabycie przez uczestników projektu umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu, do którego posiadają odpowiednie predyspozycje, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Uczestnicy wezmą udział w stażach po ewentualnych szkoleniach lub od razu po określeniu ścieżki zawodowej (ścieżka wsparcia w projekcie uzależniona od potrzeb uczestnika projektu oraz jego predyspozycji, umiejętności i wiedzy niezbędnej do zrealizowania stażu).

Staże będą realizowane w pierwszej kolejności w zawodach deficytowych powiatu lęborskiego lub bytowskiego wskazanych w Barometrze zawodów najbardziej aktualnym na dzień organizacji stażu lub jeżeli z identyfikacji potrzeb U mając na uwadze jego predyspozycje będzie wynikała konieczność zorganizowania stażu w innym niż wskazane wyżej zawody Beneficjent zorganizuje staż w zawodzie zgodnie z wynikami WOPZ i na stanowisku i u pracodawcy deklarującego zatrudnienie na tym stanowisku po stażu oraz zgodnie z indywidualnym programem stanowiącym załącznik do umowy o staż uwzględniający predyspozycje, wykształcenie i potencjał uczestnika projektu.

4. Pośrednictwo pracy, w którym weźmie udział 24 uczestników projektu:

Celem przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 24 uczestników projektu będzie przedstawienie uczestnikom niezbędnych informacji do poszukiwania pracy w tym m.in. o posiadanych i uzyskanych w projekcie kwalifikacjach i doświadczeniu oraz przedstawienie uczestnikom projektu dostępnych ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami. Zostanie przekazana wiedza nt. m.in.  instrumentów rynku pracy, rozmów kwalifikacyjnych.

Pośrednictwo pracy zostanie przeprowadzone w ostatnim miesiącu odbywania stażu. Każdy uczestnik odbędzie dwie dwugodzinne sesje, których celem będzie zebranie niezbędnych informacji do poszukiwania i przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy.

5. Wsparcie uzupełniające udzielane w ramach projektu na rzecz uczestników projektu:

Uczestnikom projektu posiadającym miejsce zamieszkania poza miejscowością,

w której będzie realizowane doradztwo, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staż i pośrednictwo pracy przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu na w/w formy wsparcia rozliczany zgodnie z zapisami Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Lęborska akademia młodych 2” stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Beneficjent zapewni uczestnikom projektu materiały dydaktyczne, piśmiennicze, wyżywienie, ubrania ochronne, jeżeli będą one niezbędne do realizacji szkolenia.

W ramach projektu wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadą Gwarancji dla Młodzieży (tzn. w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu zostanie zapewniona uczestnikom wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu), oraz będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez uczestnik projektu.

 

Przebieg rekrutacji uczestników do projektu: 

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w ogłoszonych termiach rekrutacji. Terminy rekrutacji w każdej z edycji będą trwały  nie krócej niż tydzień i nie dłużej niż dwa tygodnie. W przypadku gdy w określonym terminie rekrutacji dla danej edycji  nie zgłosi się wystarczająca liczba osób lider projektu po zakończonym terminie rekrutacji będzie kwalifikował do projektu osoby w sposób ciągły do wyczerpania miejsc dostępnych w danej edycji. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pozostałymi załącznikami) będą przyjmowane w punkcie informacyjnym w Lęborkuw lub w siedzibie Twin Media w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do punktu informacyjnego w Lęborku lub siedziby Benenficjenta w Bytowie przed lub po wyznaczonym terminie naboru (zostaną wpięte do dokumentacji projektu bez rozpatrzenia, o czym kandydat do projektu zostanie pisemnie poinformowany).

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub złożyć osobiście w punkcie informacyjnym w Lęborku lub siedzibie Beneficjenta w Bytowie. 

 

Cele Projektu

Celem projektu jest zaktywizowanie biernych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego i bytowskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 445 164,87 zł.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 375 184,95 zł.

Zobacz też

Zobacz też podobne projekty unijne realizowane przez Twin Media i naszych partnerów