Masz 18-29 lat i mieszkasz w powiecie lęborskim?
Nie pracujesz ani nie kształcisz się?
Nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu "Lęborska Akademia Młodych".

Uczestnicy projektu skorzystają między innymi z:

 • bezpłatnego doradztwa zawodowego
 • bezpłatnych szkoleń ECCC
  • obsługa komputera i programów biurowych (podstawowe i zaawansowane)
  • projektowanie grafiki 2D i 3D
  • programowanie
  • tworzenie stron www
  • e-marketing
  • zielone biuro
  • i wiele innych
 • staż zawodowych w najczęściej poszukiwanych branżach
  ze stypendium w wysokości 1390 zł netto (na rękę) miesięcznie
  maksymalna długość stażu – 6 miesięcy
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW podczas staży

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie lęborskim, które nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

Informacje i zgłoszenia

Twin Media sp. z o. o.
Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1
(Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości, III piętro)
tel. 796 005 035
www.twinmedia.pl

Regulamin projektu

Plan rekrutacji

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – marzec 2018

Rekrutacja do projektu: wrzesień-październik 2016, marzec 2017

Cele Projektu

Celem projektu jest zaaktywizowanie biernych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

Wartość projektu: 557 096,25 zł
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 469 520,72 zł


Masz 30 lat lub więcej?

Sprawdź projekt Akademia Zatrudnienia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-09-18

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 18.09 do wyczerpania wolnych miejsc.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzystają 34 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 34 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-09-11

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 11.09 do 15.09.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzystają 34 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 34 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki rekrutacji uzupełniajacej do projektu "Lęborska Akademia Młodych"

2017-09-11

Znamy już wyniki rekrutacji uzupełniającej do trzeciej edycji projektu "Lęborska Akademia Młodych".

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-08-29

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 29.08 do 08.09.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzystają 34 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 34 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-08-04

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 04.08 do 10.08.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzystają 34 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 34 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki rekrutacji uzupełniajacej do projektu "Lęborska Akademia Młodych"

2017-08-04

Znamy już wyniki rekrutacji uzupełniającej do trzeciej edycji projektu "Lęborska Akademia Młodych".

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-07-25

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 26.07 do 02.08.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzystają 34 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 34 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki rekrutacji uzupełniajacej do projektu "Lęborska Akademia Młodych" - 3 edycja

2017-07-12

Znamy już wyniki rekrutacji uzupełniającej do trzeciej edycji projektu "Lęborska Akademia Młodych".

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-07-03

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia komputerowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 03.07 do 07.07.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzysta 30 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 30 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki rekrutacji uzupełniajacej do projektu "Lęborska Akademia Młodych" - 2 edycja

2017-04-13

Znamy już wyniki rekrutacji uzupełniającej do drugiej edycji projektu "Lęborska Akademia Młodych".

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-04-10

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia komputerowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 10.04 do 11.04.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzysta 30 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 30 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki rekrutacji do projektu "Lęborska Akademia Młodych" - 2 edycja

2017-04-06

Znamy już wyniki rekrutacji do drugiej edycji projektu "Lęborska Akademia Młodych".

REKRUTACJA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych""

2017-03-15

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia komputerowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 20.03 do 02.04.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzysta 30 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 30 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

REKRUTACJA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2017-01-10

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia komputerowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 10.01 do 16.01.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat i nie są zarejestrowane jako bezrobotne oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzysta 30 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 30 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki drugiej tury rekrutacji do projektu "Lęborska Akademia Młodych"

2016-10-26

Znamy już wyniki pierwszej drugiej do projektu "Lęborska Akademia Młodych".

Wyniki pierwszej tury rekrutacji do projektu "Lęborska Akademia Młodych"

2016-10-18

Znamy już wyniki pierwszej rekrutacji do projektu "Lęborska Akademia Młodych".

Wyniki dotyczą pierwszej tury rekrutacji - zgłoszenia do kolejnej przyjmowane są od 17.10 do 21.10.2016 r.

REKRUTACJA TRWA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2016-10-17

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia komputerowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 17.10 do 21.10.2016 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat i nie są zarejestrowane jako bezrobotne oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzysta 30 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 30 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

REKRUTACJA! | Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2016-09-27

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego na bezpłatne szkolenia komputerowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Lęborska Akademia Młodych”.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30 lat i nie są zarejestrowane jako bezrobotne oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach oraz nie pracują. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe ECCC kończące się egzaminem, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1390 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

W sumie ze wsparcia skorzysta 30 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 30 uczestników ze staży. Celem projektu „Lęborska Akademia Młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 30.09 do 12.10.2016 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.twinmedia.pl.
Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1.
Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Regulamin projektu do pobrania:

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Startuje projekt "Lęborska Akademia Młodych"

2016-09-01

Startuje Lęborska Akademia Młodych.
Zapraszamy osoby bierne zawodowo (niepracujące) w wieku 18-29 lat, mieszkające w powiecie lęborskim.

Więcej informacji w biurze projektu w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku:

ul. Bolesława Krzywoustego 1
tel. 796 005 035